وگا

وگا

وگا

وگای یک اختیار معامله از نظر تئوری ،میزان تغییر قیمت اختیار معامله با تغییر نوسان ضمنی سهام پایه نشان می دهد.

مانند گاما ، وگا هم برای اختیار خرید و هم برای اختیار فروش یکسان است.

 

تاثیر قیمت اعمال بر وگا

نمودارهای وگا – وگا چه زمانی بالاترین است؟

مانند سایر اختیار معامله های یونانی ، وگا خطی نیست. با تغییر سایر ورودی های قیمت گذاری اختیار معامله ها ، به طور مداوم تغییر می کند. برخی از عوامل بیشتر از عوامل دیگر در قیمت گذاری اختیار معامله ها تأثیر دارند. در زیر می توانید تصاویری از تأثیرات مختلفی را که این عوامل می توانند در مقادیر وگا از اختیار معامله ها داشته باشند ، مشاهده کنید.

وگا
وگا

اختیار معامله های بی تفاوت بیشترین حساسیت را به تغییرات نوسانات دارند و بنابراین بالاترین مقادیر وگا را دارند .وقتی اختیار معامله در سود یا در زیان باشد وگا تغییر حالت می دهد

در مقابل زمان

وگا
وگا

اختیار معامله Vega در مقابل زمان انقضا

در هنگام ارزیابی اختیار معامله ، اساساً نوسان و زمان یک چیز هستند. افزودن نوسانات بیشتر به یک اختیار معامله معادل اضافه کردن زمان بیشتر است. یعنی مقدار اختیار معامله را افزایش می دهد. دلیل آن این است که افزایش هر یک از این عناصر احتمال درسود قرار گرفتن اختیار معامله تا تاریخ انقضا را افزایش می دهد.

 

در مقابل نوسانات

وگا
وگا

وگا برای اختیار خرید و اختیار فروش دارای ارزش یکسانی است و مقدار آن عدد مثبتی است. این بدان معناست که هنگام خرید یک اختیار معامله ، خواه اختیار خرید و اختیار فروش ، یک وگا مثبت دارید. به این وگا طولانی نیز می گویند.

از آنجا که وگا با نوسانات تحت تأثیر قرار می گیرد ، یک موقعیت طولانی وگا به این معنی است که شما می خواهید نوسانات افزایش یابد. هنگامی که نوسانات افزایش می یابد ، به ازای هر 1٪ حرکت در نوسانات ، مقدار اختیار معامله را با مقدار وگا افزایش می دهد. همانطور که اختیار خرید دارید ، افزایش ارزش به معنای افزایش سود است.

 

برعکس ، موقعیت های فروش از وگا انتظار دارند که نوسانات کاهش یابد تا سود حاصل از کاهش پرمیوم اختیار معامله باشد.

 

کال پوت آپشن