نوسان ضمنی

نوسانات ضمنی (implied volatility) چیست؟

نوسان ضمنی معیاری است که دیدگاه بازار در مورد احتمال تغییر در قیمت سهام مشخص را جلب می کند.

سرمایه گذاران می توانند از آن برای پیش بینی حرکت های آینده و عرضه و تقاضا استفاده کنند و غالباً از آن برای قرارداد اختیار معامله استفاده می کنند .

نوسان ضمنی
نوسان ضمنی

نوسان ضمنی ، نوسان تاریخی نیست.

نوسان ضمنی پیش بینی بازار در مورد حرکت احتمالی قیمت اوراق بهادار است.

نوسانات ضمنی غالباً در قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود: نوسانات ضمنی بالا منجر به اختیاراتی با پرمیوم بالاتر و بالعکس می شود.

عرضه / تقاضا و ارزش زمان از مهمترین عوامل تعیین کننده برای محاسبه نوسانات ضمنی است.

نوسان ضمنی معمولاً در بازارهای نزولی افزایش می یابد و در زمان صعودی بازار کاهش می یابد.

 

درک نوسانات ضمنی

نوسان ضمنی پیش بینی بازار در مورد حرکت احتمالی قیمت اوراق بهادار است. این معیاری است که توسط سرمایه گذاران برای تخمین نوسانات (نوسانات) قیمت اوراق بهادار در آینده براساس برخی عوامل پیش بینی کننده استفاده می شود.

نوسانات ضمنی ، که با علامت σ  (سیگما) نشان داده می شود  ، اغلب می تواند نماینده ای از ریسک بازار باشد. معمولاً با استفاده از درصد و انحراف معیار در یک افق زمانی مشخص بیان می شود.

 

هنگامی که به بازار سهام اعمال می شود ، نوسان ضمنی به طور کلی در بازارهای نزولی افزایش می یابد ، زمانی که سرمایه گذاران معتقدند قیمت سهام با گذشت زمان کاهش می یابد.

زمانی که بازار صعودی است کاهش می یابد و سرمایه گذاران معتقدند که با گذشت زمان قیمت ها افزایش می یابد.

بازارهای نزولی برای اکثر سرمایه گذاران سهام نامطلوب در نظر گرفته می شوند ، از این رو خطرناک تر است.

نوسانات ضمنی جهتی را که در آن تغییر قیمت پیش می رود پیش بینی نمی کند.

به عنوان مثال ، نوسان زیاد به معنای نوسان زیاد قیمت است ، اما قیمت می تواند به سمت بالا – بسیار بالا – رو به پایین – بسیار کم – یا بین دو جهت نوسان کند.

نوسان کم به این معنی است که قیمت احتمالاً تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی ایجاد نخواهد کرد.

نوسان ضمنی
نوسان ضمنی

در تصویر بالا یک اختیار معامله بی تفاوت در نظر گرفته شده است با قیمت 50 دلار ،در صورتی که نوسان ضمنی 20 درصد باشد ،قیمت سهم می تواند تا 10 درصد بالاتر و 10 درصد پاینتر نوسان کند.

 

کال پوت آپشن