دیده بان اختیار معامله

دیده بان اختیار معامله

برای معامله در بازار آپشن باید به جز تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام ، اطلاعات و

دانش بسیاری داشته باشید.اطلاعاتی از قبیل قیمت اعمال ، تاریخ سر رسید ، اهرم ، قیمت بلک شولز ، ضرایب پوشش ریسک ،  رتبه بندی اختیارات.درصورتی که نتوانیم این اطلاعات را بدرستی بدست آوریم و پردازش کنیم در انتخاب آپشن دچار سردرگمی می شویم و در نهایت یا معامله ای انجام نمی دهیم و یا معامله ای به اشتباه انجام می دهیم

این نرم افزار چراغ راه شماست

رسالت این برنامه این است که شما را در انتخاب اختیار مناسب با استراتژیتان راهنمایی می نماید و باعث می شود معاملات موفقی داشته باشید.دقت نمایید این برنامه جهت سیگنال دهی تولید نشده است.ما کارشناس بازار سرمایه نیستیم و به هیچ عنوان به هیچ کس نمیگوییم که چه چیزی بخرد یا بفروشد.ما فقط محاسبات سخت و پیچیده آشپن را انجام می دهیم و در اختیارتان قرار می دهیم.برنامه به گونه ای طراحی شده است که شما می توانید رتبه بندی و قیمت گذاری آپشن را بر اساس استراتژی خودتان تنظیم نمایید

کال پوت آپشن