اخبار

قوانین

کارمزد بورس و اختیار معامله

با توجه به اطلاعیه سازمان بورس در تاریخ ۷ تیرماه۱۳۹۹، کارمزد معاملات از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹، مشمول تغییرات زیر نیز خواهد بود: ۱- سقف نرخ کارمزد خرید و فروش…ادامه برای خواندنکارمزد بورس و اختیار معامله

کال پوت آپشن